Od lewej: Bogdan Gorski - Przewodniczący PPS, Andrzej Ziemski - Red. Naczelny "Przeglądu Socjalistycznego", Zbigniew Sowa – Sekretarz Generalny ROG, prof. Paweł Bożyk - Przewodniczący ROG, Włodzimierz Czarzasty- Przewodniczący SLD, Marek Poniatowski - V-ce Przewodniczący UP,  prof. Andrzej Karpiński, Maciej Gadaczek – Przewodniczący Społecznego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia im Edwarda Gierka.

Dyplom - podziękowanie za aktywne publikowanie tekstów w Kwartalniku "NOWE PERSPEKTYWY" otrzymał. m.in. dr Marian Kargol, a wręczenia dokonali: Maciej Gadaczek - V-ce Przewodniczący ZK ROG oraz prof. Paweł Bożyk - Przewodniczący ROG.

Z: Zbigniew Sowa, prof. Paweł Bożyk, Maciej Gadaczek, dr Janusz Bandurski, prof. Andrzej Karpiński i Zbigniew Wieczorek

Widok ogólny: od prawej u góry: Edmund Kęsicki i dr Maciej Kijowski

Stoją: dr Janusz Dąbrowski, Maciej Gadaczek, Zbigniew Sowa