Profesor

Adam Gierek

 

 

Z okazji 10 – lecia powstania Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka składam serdeczne gratulacje.

 

Życzę dalszych sukcesów we wspólnych przedsięwzięciach dla dobra naszej Ojczyzny.

 

 

Z pozdrowieniami

 

Leszek Miller

 


 

 

 

Jerzy Śnieg

Przewodniczący Pomorskiej

Rady Wojewódzkiej SLD

 

Gdańsk, 2014.12.17.

 

RUCH ODRODZENIA GOSPODARCZEGO im. EDWRADA GIERKA

Pan Przewodniczący

Profesor Paweł Bożyk

 

Szanowny Panie Profesorze – Panie Przewodniczący Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka, proszę przyjąć i przekazać wszystkim Członkom i Sympatykom Ruchu jak najserdeczniejsze życzenia i pozdrowienia z okazji 10-tej rocznicy powstania Waszego Ruchu. 10 lat w polityce to jak mgnienie oka. Jednak Wasza działalność i zaangażowanie dla dobra Ojczyzny jest bardzo pozytywnie odbierana przez środowiska lewicowe. Również na terenie Województwa Pomorskiego jest doceniana, czego dowodem była również wspólna marcowa Konferencja Naukowa poświęcona 100-nej rocznicy urodzin Edwarda Gierka, Waszego Patrona.

Życzę Państwu i Panu, Panie Przewodniczący, dalszej konstruktywnego wnoszenia wartości do naszej lewicowej rodziny, wartości na które tak bardzo czeka społeczeństwo.

Wyrażam również przekonanie, że dotychczasowy wzajemny kontakt i współpraca, skutkowała będzie konkretnymi rozwiązaniami dla Polski i Polaków, bez względu na przekonania i wyznawane poglądy.

Życzę tego Państwu i nam Członkom Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

 

Jerzy Śnieg Przewodniczący PRW SLD

Gdańsk, 2014.12.17.

 

 

 

 


 

 

Sowa Zbigniew

Członek ROG

Sztutowo, 2014.12.17.

 

Szanowni założyciele Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka.

Szanowny Panie Prof. Pawle Bożyk,

Szanowny Panie prof. Adamie Gierek,

Szanowny Panie Edmundzie Kęsicki,

Szanowny Panie Zenonie Wasilewski,

Szanowny Panie Eugeniuszu Wypijewski,

Szanowny Panie Mieczysławie Kozłowski.

 

W dniu 17 grudnia 2004 roku, w rewolucyjnym mieście Włocławek, spotkaliście się Panowie w celu powołania do życia organizację o nazwie Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka.

Dziękuję Wam Panowie z całego serca, że pomimo niesprzyjającego klimatu społecznego i politycznego w naszym pięknym kraju, podjęliście się trudu stworzenia Ruchu, odwołującego się do najlepszych tradycji ruchu lewicowego i dorobku Polski w okresie tzw. DEKADY GIERKA. Ten okres wspominam bardzo ciepło. Pamiętam jak zmieniało się moje miasto, województwo i kraj. W tym okresie podjąłem studia, założyłem rodzinę, kupiłem pierwszy samochód i po raz pierwszy wyjechałem turystycznie za granicę. Cieszyłem się wraz z rodziną i przyjaciółmi, jak zamienia się Polska, jak zmienia się nasze życie na lepsze, które w szybkim tempie dokonywało sią na naszych oczach.

Jest dla mnie wielkim zaszczytem dołączenia do grona tak zacnych i zasłużonych ludzi. Cieszę się, że poznałem Panów i mam możliwość się z Wami spotykać. Nasze spotkania, które bardzo sobie cenię, to nie tylko wspomnienia lat siedemdziesiątych ub. wieku i dokonań Wielkiego Polaka, Edwarda Gierka, ale to szczera, konstruktywna rozmowa o teraźniejszości i przyszłości Polski, o przyszłości młodego pokolenia Polek i Polaków.

Żałuję, że nie mogę w dniu rocznicy przybyć do Warszawy i spotkać się z założycielami Ruchu i synem Wielkiego Polaka Patrioty, Posła Parlamentu Europejskiego, z Panem Profesorem Adamem Gierek.

Proszę więc, raz jeszcze przyjąć serdeczne podziękowanie za inicjatywę oraz najlepsze życzenia wspólnej pracy dla dobra naszej Ojczyzny. Życzę również zdrowia i wszystkiego najlepszego w życiu rodzinnym, zawodowym i społeczno-politycznym.

Proszę też o przyjęcie szczerych życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego 2015 Roku.

Z wyrazami szacunku i uznania

Zbigniew Sowa