Lewicowa wizja Polski i Europy

 

Problemy społeczne, socjalne i gospodarcze współczesnej Polski i Europy stały się tematem konferencji, która odbyła się 30 kwietnia 2015 r. Konferencja przebiegła pod hasłem “Miejsce lewicy na polskiej scenie politycznej dziś i jutro”. Za miejsce obrała sobie siedzibę Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie byli szefowie bratnich partii i organizacji lewicowych, a także Magdalena Ogórek, kandydatka na urząd Prezydenta RP. Obrady prowadził prof. Paweł Bożyk.

Wygłoszone zostały referaty: “Czy idee Polskiej Partii Socjalistycznej sprzed 100 lat mogą dziś trafić do Polaków?” – Bogdan Gorski Przewodniczący Rady Naczelnej PPS, “Do kogo mają być adresowane idee lewicy w dobie społeczeństwa postindustrialnego?” – Prof. Paweł Bożyk Przewodniczący ROG, “Dokąd zmierza Unia Europejska w kontekście europejskim i globalnym?” – Prof. Adam Gierek, “Lewica wobec zagrożeń i konfliktów międzynarodowych” – Prog. Longin Pastusiak, “Lewicowa ocena perspektyw gospodarczego i społecznego rozwoju kraju – Program ROG – dr Janusz Bandurski, dr Janusz Dąbrowski, “10 lat Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka sukcesy i niepowodzenia” – Mieczysław Kozłowski.

Miały też miejsce wystąpienia przedstawicieli struktur lokalnych: Eugeniusza Wypijewskiego z Włocławka oraz Zbigniewa Sowy ze Sztutowa. Eugeniusz Wypijewski mówił o początkach ROG, który został powołany w drugiej połowie grudnia 2004 r. właśnie we Włocławku. Zbigniew Sowa przedstawił zamierzenia i nadzieje związane z reaktywacją programu “Wisła”, tak bardzo ważnego dla gospodarki Żuław, ale także dla tamy we Włocławku. Zenon Wasilewski, jeden z założycieli ROG pogratulował prof. Pawłowi Bożykowi determinacji w prowadzeniu tego ugrupowania przez różne zawirowania i zmiany, jakie się dokonały w obrębie obozu polskiej lewicy.

Wystąpieniom referentów oraz uczestników zabierających głos w dyspucie towarzyszyło przesłanie “Quo vadis polska lewico?”. Odpowiedzi na to pytanie już wkrótce udzielą zbliżające się wybory prezydenckie oraz parlamentarne.

 

M.K.