Przyrzekamy pamiętać!

W sobotę 28 lipca na cmentarzu w Sosnowcu przy ul. Zuzanny odbyły się uroczystości upamiętniające 11 rocznicę śmierci Edwarda Gierka. I chociaż to nie była rocznica “okrągła”, a upał był niemiłosierny przybyły, jak pisała prasa, tłumy mieszkańców oraz uczestników z całego kraju, aby oddać hołd wielkiemu patriocie i przywódcy Polski, jakim był Edward Gierek. W przemówieniach nad mogiłą inicjatora przebudowy Polski z siermiężnej w nowoczesną przewijały się wątki podnoszące zasługi Edwarda Gierka wobec ojczyzny i narodu.

Uroczystości otworzył Ireneusz Łęczek, rzecznik prasowy eurodeputowanego prof. Adama Gierka. W swym wystąpieniu podkreślił znaczenie obchodów rocznicowych ku czci tego, któremu Polska zawdzięcza tak wiele. Maciej Gadaczek, przewodniczący Społecznego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia im. Edwarda Gierka nakreślił jego sylwetkę i dokonania, dzięki którym hasło, aby Polska rosła w siłę, a Polakom żyło się dostatniej nabrało istotnego znaczenia. To wtedy kraj wszedł na ścieżkę przyspieszonego rozwoju, który mógł nas wynieść do grona państw przodujących w Europie, gdyby nie brutalnie przerwana dekada gierkowska.

Prof. Paweł Bożyk, przewodniczący Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka mówił o wielkich inicjatywach tamtego okresu i wybudowaniu wielu zakładów produkcyjnych, z których prywatyzacji żyją obecne ekipy sprawujące władzę po 1989 roku. Wyraził także przekonanie, że te dokonania i szacunek dla Edwarda Gierka pozostaną na zawsze w naszej pamięci. Głos zabierali także przedstawiciele władz miasta Sosnowiec oraz współpracownicy byłego I sekretarza PZPR.

Na zakończenie głos zabrał prof. Adam Gierek, syn Edwarda Gierka i poseł do Parlamentu Europejskiego. W swym emocjonalnym przemówieniu odniósł się do czasów, gdy Edwarda Gierka nikczemnie pozbawiono władzy i przerwano marsz Polski ku nowoczesności. Najwięcej zła i nieprawości Edward Gierek doznał ze strony ludzi z kręgu tzw. lewicy, którzy odebrali mu cześć i honor, a także sprawili, że pozbawiono go wszelkich odznaczeń państwowych. Tego nie uczyniła prawica, ale ci, którzy wcześniej tchórzliwie chowali się za plecami Edwarda Gierka – postawił kropkę na i prof. Adam Gierek.

Ireneusz Łęczek w imieniu organizatorów podziękował zebranym za tak liczne przybycie i zaprosił na poczęstunek do pobliskiej restauracji. Tam w atmosferze sobotniego pikniku wielu gości zabierało głos i wspominało Tego, który dla nich był i pozostał wzorem patrioty i Polaka.

W uroczystościach rocznicowych obok kolegów z Zagłębia i Śląska udział wzięła grupa reprezentująca Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka z różnych rejonów kraju: Prof. Paweł Bożyk, Edmund Kęsicki, Mieczysław Kozłowski z Warszawy, Marian Szymański z Radomia, Zbigniew Sowa ze Sztutowa (Pomorze Gdańskie), Maciej Kijowski z Rzeszowa, Jan Dudek z Żyrardowa.

Po wystąpieniach rocznicowych złożono wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Pamięć Edwarda Gierka uczczono także minutą ciszy.

Nietypowa rocznica spotkała się z dość znacznym odzewem mediów, które zamieściły relacje oraz serwisy zdjęciowe z tych obchodów. Można wejść na portalu Onet w wyszukiwarkę Google i wypisać hasło: jedenasta rocznica śmierci Edwarda Gierka. Wtedy pokaże się komplet materiałów prasowych z uroczystości rocznicowych. Nasza obszerna relacja ukaże się na stronie www.rog.com.pl oraz w kwartalniku “Nowe Perspektywy” w terminie późniejszym.

Oprac. Mieczysław Kozłowski