O Edwardzie Gierku w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu 4 października na zaproszenie Klubu Inteligencji Polskiej odbyło się w Tomaszowie Mazowieckim spotkanie prof. Pawła Bożyka, przewodniczącego Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka z działaczami KIP oraz mieszkańcami miasta.

Tematem prelekcji wygłoszonej przez gościa z Warszawy była działalność Edwarda Gierka i jego ekipy w latach 70. ubiegłego wieku. Prelegent odniósł się także do bieżącej sytuacji gospodarczej kraju po transformacji ustrojowej z 1989 r. W jego wystąpieniu pojawiły się także akcenty osobiste w stosunku do osoby byłego I sekretarza z czasów, gdy Paweł Bożyk sprawował funkcję jego doradcy. Wątki te zostały zawarte również w książce wspomnieniowej Pawła Bożyka “Hanka, Miłość i Polityka”, którą przedstawił zebranym.

Po prelekcji miała miejsce interesująca dyskusja, gdzie głosy akceptujące wizerunek Edwarda Gierka, nakreślony przez prelegenta, mieszały się z głosami polemicznymi. Po spotkaniu odbył się kiermasz książki P. Bożyka oraz toczyły się rozmowy osobiste uczestników zebrania z gościem zebrania. W spotkaniu w Tomaszowie Mazowieckim wzięli także udział inni działacze ROG-u: Wacław Tomasiak oraz Mieczysław Kozłowski.

Oprac: M. K.