Pożegnanie Profesora

 

Zmarł Profesor dr hab.Tadeusz Kowalik – postać wybitna w polskiej nauce i na polskiej scenie politycznej. Autor wielu książek i publikacji z zakresu ekonomii polskiej i międzynarodowej. Należał do grona doradców “Solidarności” podczas strajków sierpnia 1980 r. Jego myśl społeczno-polityczna jest obecna w kanonie 21 postulatów strajkowych, które stały się podstawą podpisanego porozumienia gdańskiego z 31 sierpnia 1980 r.

Profesor całym sercem był oddany lewicy i nigdy nie zatracił swej busoli ideowej. Nie wszystkim to się podobało i Profesor szybko popadł w konflikt ze środowiskiem dawnej opozycji. Po objęciu rządów przez ekipy posierpniowe był coraz bardziej przez nie izolowany i spychany na margines życia społeczno-politycznego kraju, a także przemilczany przez burżuazyjne i prawicowe media.

Także lewica parlamentarna nie jest bez winy. Postawa ideowa Profesora była solą w oku ekip z kręgu lewicy sprawujących władzę dwukrotnie w okresie posierpniowym. To spowodowało m.in., że Profesor zbliżył się do kręgów lewicy pozaparlamentarnej, której służył swą wiedzą i dorobkiem naukowym.

Nie zapisywał się do żadnej partii, ale nie odmawiał, gdy proszono go o wygłoszenie swego stanowiska w najważniejszych kwestiach dotyczących polityki społecznej i ekonomicznej oraz przemian dokonujących się w naszym kraju. Także Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka ma dług wdzięczności wobec Jego osoby.

Był obecny na naszych kongresach i konferencjach, wygłaszał znakomite, perfekcyjnie przygotowane referaty, zabierał często głos w dyskusji. Zgodził się także wejść w skład Rady Konsultacyjnej Kongresu Porozumienia Lewicy, gdzie zasiadał obok. Prof. Zdzisława Sadowskiego, Prof. Hanny Kuzińskiej, Prof. Adama Gierka, Prof. Pawła Bożyka, Prof. Mieczysława Dudka i innych znakomitości świata nauki.

Jego mądre i jakże merytoryczne poglądy, często bezkompromisowe w kwestiach zasadniczych, spotykały się z żywym odzewem wśród członków i sympatyków naszej formacji lewicowej. Jego ostatnią książkę o transformacji posierpniowej i jej wynaturzeniach recenzował prof. Paweł Bożyk. Ta recenzja jest obecna na stronie internetowej www.rog.com.pl oraz w kwartalniku “Nowe Perspektywy” nr 1 z kwietnia 2011 r.

Panie Profesorze, będziemy zawsze o Panu pamiętać!