Dzień Pamięci Edwarda Gierka

23 lipca, na kilka dni przed datą pożegnania Edwarda Gierka, odbyły się w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej obchody 10 rocznicy śmierci wielkiego Polaka i patrioty. Uroczystości rocznicowe zostały zainaugurowane na malowniczo położonym sosnowieckim cmentarzu przy ul. Zuzanny, gdzie przybyło kilkaset osób chcących uhonorować tę wybitną postać. W uroczystościach wzięły udział delegacje i wiele osób prywatnych z całego kraju. Przybyło także wielu mieszkańców Sosnowca i miast związanych z osobą Edwarda Gierka. Przybyłych powitał przedstawiciel organizatorów red. Ireneusz Łęczek.

Przy mogile Edwarda Gierka przemówienia wygłosili przedstawiciele różnych środowisk społecznych i politycznych, a także reprezentujące rodzinę Zmarłego. Prof. Adam Gierek, syn Edwarda Gierka, podziękował zebranym za tak liczne przybycie, mówił o obowiązku zachowania i przekazania pamięci o czynach i dokonaniach twórcy “przerwanej dekady” wobec nowych pokoleń, wstępujących w życie.

Ten apel podjął prof. Paweł Bożyk, były doradca Edwarda Gierka oraz przewodniczący Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka. Zwracając się do zebranych przy grobie kreatora dekady lat 1970 – 1980 powiedział m.in.: “Oddajemy dziś cześć wielkiemu człowiekowi, wielkiemu Polakowi, który całe swe życie poświęcił walce o lepsze jutro milionów rodaków, o lepszą przyszłość dla Polski.

Edward Gierek zostawił inną Polskę niż ją zastał. Polskę z milionami nowych miejsc pracy, z milionami nowych mieszkań, z 570 wybudowanymi od podstaw bądź zmodernizowanymi fabrykami.

To w latach 70 Polska była oczkiem w głowie Europy i świata. To tu przyjeżdżały bez przerwy głowy państwa z wielu krajów, w tym w ciągu 5 lat aż trzech kolejnych prezydentów Stanów Zjednoczonych. Edward Gierek potrafił z nimi rozmawiać, bo był prawdziwym mężem stanu. Spotykał się z szacunkiem polityków i duchownych, uczonych i finansistów.

Polacy to pamiętają i pamiętać będą zawsze, bo drugiego takiego okresu, jak lata 70. nie będzie. Nie będzie też drugiego polityka na miarę Edwarda Gierka. Jeszcze dziś, według badań, ponad 55 proc. Polaków uważa, że Edward Gierek był świetnym gospodarzem i dobrym politykiem.

Niestety, ostatnie lata Edward Gierek spędził w osamotnieniu i biedzie. Przyczynili się do tego jego byli koledzy, którzy odżegnali go od czci wiary. Wbrew faktom, fałszywa opinia o jego dokonaniach pokutuje w niektórych kręgach społeczeństwa, w tym także na lewicy.

Ruch Odrodzenia Gospodarczego, który tu reprezentuję, jako jeden z głównych celów swej działalności uznał przywrócenie Edwardowi Gierkowi należnego mu szacunku. Zrobiliśmy już bardzo dużo dla tej sprawy i na pewno doprowadzimy ją do końca!”

Sylwetkę Edwarda Gierka, wielkiego syna polskiej ziemi, w ciepłych barwach nakreślił były senator Jerzy Pieniążek. Przypomniał, że niedługo przed śmiercią gościł wraz z mieszkańcami Waszkowskich w Jego skromnym domu w Ustroniu Śląskim, gdzie poinformowali Go o zamiarze wybudowania w ich miejscowości sali gimnastycznej Jego imienia. Danego Mu wtedy słowa dotrzymali.

W imieniu Społecznego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia im. Edwarda Gierka, głos zabrał także prezes Zarządu Głównego Maciej Gadaczek. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę Stowarzyszenia w przywracaniu dobrego imienia swemu Patronowi. W jego opinii Edward Gierek cieszy się nadal w sporej części społeczeństwa polskiego autorytetem i niesłabnącą sympatią.

Warto na tę okoliczność przytoczyć fragment listu nadesłanego do redakcji “Gazety Ustrońskiej” przez dr Macieja Kijowskiego, członka Rady Naukowej Instytutu Edwarda Gierka: “Jego dekada, bez wątpienia najbardziej udana w dziejach powojennej Polski, znaczona jest szeregiem dokonań, z których korzystamy i z których korzystać będą kolejne pokolenia. Nigdy przedtem i nigdy potem nie modernizowano Polski tak wszechstronnie, tak efektownie i śmiało, dowodem czego nowoczesne inwestycje komunikacyjne, niespotykany rozwój służby zdrowia, wielkie zakłady przemysłowe, dostępny i niedrogi Fiat 126p, lot Polaka w kosmos, rozwój budownictwa mieszkaniowego, czy nadrobienie opóźnień narosłych przez ćwierćwiecze wokół odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie”.

Władcy współczesnej, burżuazyjno-klerykalnej Polski przechwalają się swoimi rzekomymi zasługami w unowocześnianiu kraju, gdyby jednak zestawić je z autentycznymi osiągnięciami Gierka, wynik obróci się na niekorzyść Jego dzisiejszych następców.”

Przybyli na tę uroczystość uczestnicy obchodów 10 rocznicy śmierci Edwarda Gierka złożyli kwiaty i odśpiewali hymn państwowy. Zespół ludowy reprezentujący ziemię sieradzką odśpiewał specjalnie na tę okazję przygotowanego poloneza. Podniosły nastrój tej chwili udzielił się wszystkim zebranym na cmentarzu. A spoza chmur, jakby na tę okoliczność wyjrzało słońce, jakże niełaskawe tegorocznego lata.

Druga część obchodów miała miejsce w Muzeum Miejskim “Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. Niewielka salka kinowa Muzeum nie mogła pomieścić wszystkich chętnych i mimo dostawiania krzeseł sporo uczestników pozostało na zewnątrz. Rolę gospodarza przejął na siebie dyrektor Muzeum “Sztygarka” Arkadiusz Rybak. Przedstawił działalność swojej placówki i zachęcił do wzbogacania jej zbiorów. Prof. Adam Gierek i dr Ewa Gajdzik-Stępniak w imieniu jury wręczyli laureatom “Zagłębiowskiego Konkursu Literackiego o Edwardzie Gierku” nagrody książkowe i dyplomy.

Kolejnym punktem uroczystości rocznicowych było otwarcie wystawy muzealnej “Edward Gierek – człowiek i jego dzieło”. Po przecięciu wstęgi przez prof. Adama Gierka i zapoznaniu się z wystawą odbyło się okolicznościowe spotkanie uczestników obchodów X rocznicy śmierci Edwarda Gierka. To spotkanie było okazją do odnowienia wielu przyjacielskich kontaktów i nawiązania nowych znajomości.

Miłą niespodzianką było zaproszenie dyrektora Arkadiusza Rybaka do zwiedzenia znajdującej się w pobliżu kopalni ćwiczebnej, po której oprowadzał z wielką znajomością rzeczy i ze swadą dr Andrzej Wójcik. Można się było przekonać osobiście, jak ważnymi elementami wyposażenia górniczego jest w ciasnych chodnikach kask i lampka.

Te obchody dostarczyły wielu wzruszających chwil ich uczestnikom, za co szczególne podziękowania należą się organizatorom: Społecznemu Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu im. Edwarda Gierka, Muzeum Miejskiemu “Sztygarka”, Ruchowi Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka, Instytutowi Edwarda Gierka. Już wkrótce 100 rocznica urodzin Edwarda Gierka, której obchody także zapowiadają się okazale. Zapraszamy za półtora roku!

Mieczysław Kozłowski

Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka