Nasze miasto – Warszawa

 

6 maja w siedzibie Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka odbyła się debata samorządowa z udziałem Piotra Guziała, kandydata na prezydenta Warszawy w listopadowych wyborach samorządowych. Spotkanie przy wypełnionej sali prowadził prof. Paweł Bożyk, Przewodniczący ROG przy współudziale Edmunda Kęsickiego, Krajowego Sekretarza Wykonawczego ROG. Na wstępie prof. Paweł Bożyk przedstawił gościa oraz nakreślił jego sylwetkę jako postać od dawna związaną z lewicą.

Piotr Guział w swym credo przedstawił się jako człowiek, działacz polityczny i samorządowy. Działalności samorządowej na rzecz Warszawy postanowił poświęcić się bez reszty. Chcę Warszawę zwrócić Warszawiakom – deklarował w swym wystąpieniu. Przedstawił plan modernizacyjny na tle wizji rozwoju naszego miasta. Zwrócił uwagę na wielkie, a niedostateccnie wykorzystane możliwości w tej kwestii i przerosty administracyjne w Ratuszu powodujące zatory decyzyjne. Zapewnił, że będzie dążył nie tylko do pozyskiwania środków dla rozwoju tkanki urbanistycznej, ale i działał na rzecz racjonalizacji wydatków.

Dyskusja była rzeczowa i merytoryczna. Każdy z zabierających głos starał się przedstawić problemy nurtujące jego środowisko. Z tych głosów można było stworzyć mapę potrzeb inwestycyjnych, ale i społecznych Warszawy i jej mieszkańców. Gość spotkania starał się odpowiedzieć na każde pytanie, a także przedstawiać swoje stanowisko w każdej poruszanej kwestii. Może dlatego zebranie zaplanowane na dwie godziny przeciągnęło się do ponad trzech godzin. Po spotkaniu wielu uczestników wyrażało swoje zadowolenie z wysokiego poziomu debaty oraz przygotowania merytorycznego kandydata na urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy.