Strasburg, 25.10.2016

  

                                                                  Uczestnicy Konferencji ROG

 

Szanowni Koledzy,

     Nasz Ruch, Ruch Odrodzenia Gospodarczego (ROG), za cel swej działalności przyjął dążenia polityczne i praktyczne prowadzące do wzrostu dochodu narodowego brutto Polaków, czyli dobrobytu. Przykładem dla tych działań niech będą te wszystkie rozwiązania z przeszłości, które cywilizacyjnie przesunęły nasz kraj do grona kilkunastu najlepiej rozwiniętych w tym czasie krajów świata. Uprzemysłowienie Polski, w tym „gierkowska industrializacja lat 70-tych” sprawiły, że w połowie tych lat staliśmy się krajem przemysłowo-rolniczym. Późniejszy regres lat 80-tych, błędne i nieodpowiedzialne decyzje z przełomu lat 80- i 90-tych ubiegłego wielu, doprowadziły do zapaści gospodarczej, dezindustrializacji i w konsekwencji do masowego bezrobocia oraz emigracji „za chlebem”.

Aktualna władza w naszym kraju zrozumiała, że podstawowym błędem polityki w okresie tzw. „III RP” było zniszczenie ok. 30-40% zakładów przemysłowych w ramach tzw. prywatyzacji, w dużym stopniu prywatyzacji aferalnej. Diagnoza jest słuszna, zaś cel, jakim jest reindustrializacja, tj. doprowadzenie do sytuacji, by PKB z przemysłu w naszym kraju osiągnęło 20% średniego unijnego PKB - to słuszny cel polityczny.

Jak wiadomo, polityka to nie tylko formułowanie celów, ale i szukanie narzędzi ich realizacji. I to jest w tym przypadku największa trudność. Pytanie: jak zatem mamy się wyrwać z tzw. „pułapki średniego dochodu”?

Zachęcam Kolegów, by skupili się nad analizą kształtu ewentualnej przyszłej reindustrializacji naszego kraju i dróg dochodzenia do tego celu.

Życzę pomyślnych obrad.

Prof. Adam Gierek