Lewica zwiera szeregi

 

17 czerwca odbyło się spotkanie inaugurujące rozmowy porozumiewawcze organizacji lewicowych. Gospodarzem debaty było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z Janem Guzem na czele. Prowadził ją jego zastępca – Andrzej Radzikowski. Sala w siedzibie OPZZ wypełniła się przedstawicielami wielu partii, stowarzyszeń, ruchów i organizacji pozarządowych. Pojawili się nawet “odwieczni” krytykanci SLD oraz reprezentacji ruchów “poziomych” na lewicy. Spotkanie jednak było konstruktywne i nacechowane troską o miejsce lewicy nie tylko w sejmie, ale i na polskiej scenie politycznej. Wątkiem przewodnim debaty była zapisana w konstytucji RP Społeczna Gospodarka Rynkowa i jej socjalne aspekty.

W słowie wstępnym A. Radzikowski nawiązał do programu OPZZ “Godna Praca”. Podkreślił, że w spotkaniu bierze udział szeroka reprezentacja środowisk lewicowych.

Przewodniczący Jan Guz stwierdził, że partie lewicowe nie spełniają oczekiwań OPZZ, co utrudnia realizację programu związkowego i lewicowego. Podkreślił, że wszystkie badania sondażowe wykazują, że w dużej części społeczeństwa istnieje zapotrzebowanie na lewicę, lecz hasła i cele lewicy nie są przez jej środowiska realizowane. Nas głównie interesuje lewica socjalna i dlatego martwi nas jej zapaść. Związki zawodowe nie są w stanie same przeprowadzić programu socjalnego. Potrzebna jest do tego silna reprezentacja w Sejmie. Do tego potrzebne jest szerokie porozumienie na lewicy, bo kto jak nie lewica upomni się o cele prospołeczne. Pytanie – czy takie porozumienie jest możliwe? Na zakończenie przewodniczący Guz zaapelował – przestańcie się spierać! Potrzebne są nie spory, ale wola porozumienia.

Leszek Miller jako reprezentant jedynej partii lewicowej obecnej w parlamencie poparł inicjatywę OPZZ. – Mamy nadzieję, że lewica z jednym programem, jedną listą wyborczą będzie szła do wyborów parlamentarnych. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy kooperacji, bo tego oczekuje od nas społeczeństwo – a szczególnie jego część o lewicowych poglądach i aspiracjach – zaznaczył przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Głos zabierał także Edmund Kęsicki reprezentujący Ruch odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka.

W wyniku szerokiej dyskusji powołano Zespół Programowo-Organizacyjny, na czele którego stanęła Barbara Nowacka. W skład Zespołu weszli przedstawiciele wszystkich obecnych na spotkaniu organizacji, w tym także naszego Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka. Do prac w zespole Jan Guz oddelegował swoich najbliższych współpracowników. Zespól ma podjąć prace już w najbliższych dniach.

*

Kilka dni przed spotkaniem w OPZZ odbyła się debata “Polska po wyborach prezydenckich”, zorganizowana przez Ruch Odrodzenia Gospodarczego z udziałem wielu reprezentantów organizacji lewicowych. To już drugie takie spotkanie po debacie “Miejsce lewicy na polskiej scenie politycznej dziś i jutro”, która odbyła się w kwietniu w pałacyku w Alejach Ujazdowskich. Obie konferencje prowadził prof. Paweł Bożyk. Motywem przewodnim czerwcowej dyskusji była zmiana rozumiana jako zasadnicze przeobrażenie nie tylko na lewicy, ale w całym państwie polskim.

 

Mieczysław Kozłowski