Józef Oleksy – człowiek lewicy

 

 

Zmarł Józef Oleksy. Prawie do samego końca działał na rzecz swojej partii: Sojuszu Lewicy Demokratycznej i, mimo wszystko, starał się zachować pogodne usposobienie. Mówią o nim zarówno ludzie lewicy, jak i prawicy, że nie “wykopywał rowów”, że zawsze starał się sięgać po racjonalne argumenty, szanował przeciwnika, nawet tego, kto w sporze politycznym przekraczał miarę.

 

Liczył się w świecie polityki: był premierem, kilkakrotnie ministrem, posłem oraz marszałkiem Sejmu RP, przewodniczącym SLD, a także doktorem ekonomii i wykładowcą akademickim. W debatach i dyskusjach jego głos zawsze był wysłuchiwany z należytą uwagą.

 

Był człowiekiem wiernym ideałom lewicy i nigdy się im nie sprzeniewierzył. Kiedy SLD skręcał na prawo, w stronę układu Lewica i Demokraci, odszedł ze swojej partii. Kiedy do niej powrócił, budował szerokie przymierze z udziałem wielu lewicowych organizacji politycznych, związkowych i społecznych.

 

Udało mu się doprowadzić do Kongresu Lewicy Polskiej, w których aktywnie - i w przygotowaniach, i w samych obradach uczestniczył nasz Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka.

 

Był osobistym przyjacielem prof. Pawła Bożyka, przewodniczącego ROG., był także uważnym czytelnikiem “Nowych Perspektyw” wydawanych przez nasz Instytut Badań nad Społeczną Gospodarką Rynkową.

 

Nasi koledzy wpisali się do księgi kondolencyjnej wyłożonej w SLD oraz uczestniczyli w Jego pogrzebie.

 

Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale to obiegowe powiedzenie się myli – Józef Oleksy jest tego najlepszym przykładem.

 

Cześć Jego pamięci!