Głos na Zjednoczoną Lewicę

 

W ostatnich dniach września w siedzibie ROG przy ul. Hożej odbyło się spotkanie poświęcone zbliżąjącym się wyborom parlamentarnym. Debatę, w której wzięli udział także przedstawiciele innych ugrupowań lewicowych, poprowadził prof. Paweł Bożyk.

Głównym tematem było pytanie, czy powinniśmy głosować na formację, która przedstawia się jako Zjednoczona Lewica, a w skład której wchodzą także przedstawiciele organizacji centrolewicowych a nawet socjalliberalnych. Mówiono także dużo o konflikcie między SLD a Twoim Ruchem, który w ostatniej kadencji Sejmu wyrządził lewicy wiele szkód i odbił się niekorzystnie na jej wizerunku.

Z drugiej strony wskazywano na determinację koalicji lewicowej skutkującej koniecznością przekroczenia 8-proc. progu wyborczego. Twórcy tego ugrupowania podkreślali w mediach, że w obecnym trudnym czasie dla lewicy może to być prawdziwe wyzwanie, które warto podjąć, aby przeciwstawić się rosnącym wpływom prawicy.

Przedstawiciele Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka wskazywali, że nasza organizacja od samego początku brała udział w pracach programowych, a z jej ramienia, w szeregach Zjednoczonej Lewicy w wyborach do Senatu RP we Włocławku startuje Eugeniusz Wypijewski – wiceprzewodniczący naszego Ruchu.

Debatę podsumował prof. Paweł Bożyk wnioskiem, że głosowanie na Zjednoczoną Lewicę, jest dla ludzi lewicy powinnością.

 

M.K.