“...POMOŻECIE?” – “POMOŻEMY!”

 

Edward Gierek

    • dylematy przeszłości, wyzwania przyszłości

 

Pod takim hasłem, w dniu 17 marca 2014 roku odbyła się w Gdańsku konferencja w ramach podsumowania obchodów 100 rocznicy urodzin Edwarda Gierka, byłego I Sekretarza KC PZPR. Konferencję zorganizowali: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Klub Współczesnej Myśli Politycznej, Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka, Społeczne Ogólnopolskie Stowarzyszenie im. Edwarda Gierka. Obrady prowadził prof. Wojciech Lamentowicz, Prezes Klubu Współczesnej Myśli Politycznej przy współudziale Zbigniewa Sowy, Pełnomocnika Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka oraz Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego.

Na wstępie odczytany został list od prof. Adama Gierka, posła do Parlamentu Europejskiego, w którym zostało zawarte podziękowanie dla organizatorów i uczestników konferencji.

Referat “Dekada Edwarda Gierka” wygłosił prof. Paweł Bożyk, Przewodniczący Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka. “Stosunki polsko-amerykańskie w latach siedemdziesiątych” omówił prof. Longin Pastusiak, Honorowy Prezes Klubu Współczesnej Myśli Politycznej. Wątki “Dekady rozwoju” przedstawił Henryk Wojciechowski, Wiceprezydent Miasta Starogard Gdański. Problemy “Polityki społecznej lat siedemdziesiątych” nakreśliła Jolanta Banach, Radna Miasta Gdańsk.

Podsumowanie Roku Społecznego Edwarda Gierka wygłosił Zbigniew Sowa. Przyjęto specjalną uchwałą dwa apele:

“Apel o rzetelną prawdę historyczną” przedstawił Andrzej Ziemski, Prezes Stowarzyszenia Ruch Społeczny “Praca – Pokój – Sprawiedliwość”.

“Apel o aktualizację i wdrożenie do realizacji Programu Wisła” odczytał Eugeniusz Wypijewski, Wiceprzewodniczący Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka.

W dyskusji zabierali głos uczestnicy pamiętnego spotkania z Edwardem Gierkiem, były także pytania do autorów referatów.

W części końcowej konferencji kandydatów do Parlamentu Europejskiego przedstawił Jerzy Śnieg, Przewodniczący Pomorskiego SLD, a informację o działaniach Sztabu Wyborczego – Franciszek Potulski.

Konferencja gdańska była końcowym akcentem obchodów 100 rocznicy urodzin Wielkiego Polaka i Przywódcy Polski – Edwarda Gierka. Obchody te w ciągu ostatniego roku odbyły się w wielu miastach Polski zawsze wzbudzając duże zainteresowanie i gromadząc rzesze uczestników. Świadczy to o tym, że osoba Edwarda Gierka i dokonania jego dekady są żywe w pamięci społeczeństwa polskiego.

 

Oprac. Mieczysław Kozłowski

 

 

Przedstawiamy wystąpienie Zbigniewa Sowy, współorganizatora Konferencji “Edward Gierek – dylematy przeszłości, wyzwania przyszłości”.

 

Witam Państwa –

 

szczególnie witam świadków lat 70-tych minionego wieku, aktywnych uczestników życia społeczno- gospodarczego, nauki i kultury, witam kol. i kol., z którymi w latach DEKADY EDWARDA GIERKA, miałem zaszczyt działać i współpracować.

Zapewne, wielu z Państwa miało dylemat: Po co ta konferencja?, co to nam da?

W moich bezpośrednich rozmowach z wieloma osobami, w tym ludźmi lewicy, spotykałem się właśnie z tego i podobnego rodzaju pytaniami: po co Ci to potrzebne? Kogo dzisiaj interesuje Dekada Gierka?

Tego rodzaju pytania, moim zdaniem, można z całą odpowiedzialnością porównać do pytaniaPO CO JEST POTRZEBNA LEWICA ?

Na tak postawione pytania, może być tylko jedna odpowiedź – przeciwstawić się prawicy w imię prawdy. Pozwólcie Państwo, że posłużę się słowami piosenki Czesław Niemena.

Dziwny ten świat, dziwne jest to, że od tylu lat, człowiekiem gardzi człowiek, … czasem aż wstyd przyznać się.
że ktoś słowem złym zabija tak, jak nożem.

Dlatego my, Ludzie lewicy nie możemy pozwolić na zakłamywanie historii dla doraźnych interesów rządzących. Nie możemy pozwolić, by upowszechnianie kłamstwa nt. PRL-u i Dekady Edwarda Gierka, zadomowiło się na trwale w umysłach młodzieży. Jesteśmy to winni naszym ojcom i braciom, którzy przelewali krew, wylewali hektolitry potu na placach budów całej Polski. Także tu, w naszym województwie. Winni jesteśmy naszym rodakom, którzy w DEKADZIE GIERKA faktycznie zbudowali DRUGĄ POLSKĘ a nie populistyczną DRUGĄ JAPONIĘ czy ZIELONĄ WYSPĘ – DRUGĄ IRLANDIĘ.

NIE ZAPOMINAJMY, że Prawica obrzuca nas i cały okres PRL-u najgorszymi inwektywami, przy jednoczesnym czerpaniu pełnymi garściami z dorobku PRL-u. A przecież po przejęciu władzy, nie zaczynała od zera. Nie zanegowała nowej społecznej struktury, wykorzystała zastaną infrastrukturę, którą prywatyzowała. Nie oddała stanowisk i tytułów naukowych.

Na szczęście, nie zniszczyła w całości dorobku PRL. Wyprzedała jednak tysiące przedsiębiorstw często za bezcen ( uzyskany przychód ze sprzedały majątku zbudowanego w latach 70-tych wyniósł 36,573 mld. zł. przy tzw. długu “GIERKA” 23 mld. zł., tj. niespełna 10% PKB. W tym czasie stworzono jednak ok. 3 mln. miejsc pracy, co przy obecnym zadłużeniu sięgającym niemal 60% PKB, ponad 2 mln. bezrobotnych i ok. 3 mln. emigracji zarobkowej, jest osiągnięciem niebywałym. W Dekadzie Gierka wybudowano setki nowych i zmodernizowano tysiące zakładów pracy stanowiących własność Państwa Polskiego. Trzeba oddać prawdę, że i dzisiaj się buduje, zwłaszcza drogi i nowe nieduże zakłady, z tą różnicą, że nie stanowią one własności naszego Państwa i naszych rodaków. Majątek, który jeszcze pozostał, rządzący traktują jak prywatne folwarki, lokując w nich swoich kolesi i swoje rodziny. NIE ZAPOMINAJMY TEGO i PRZESZŁOŚCI:

Bowiem jak mawiał współzałożyciel PPS marszałek Józef Piłsudski, na którego tak ochoczo i często powołuje się współczesna prawica:

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.

Dług na dzień 15 marca 2014 roku, godz. 10:40

 

Dług publiczny Polski wynosi...1 043 471 633 800

Odsetki od długu państwa wynoszą rocznie- 52 062 793 857

Odsetki od długu państwa na Polaka wynoszą rocznie - 1 371

Państwowy dług w przeliczeniu na obywatela wynosi 27 496

Prywatne zadłużenie Polaków wynosi... 863 301 916 660

Prywatne i państwowe zadłużenie wynosi - 1 905 523 844 928

Z tytułu podatków w 2013 r. Rząd zebrał.. 297 155 785 446

Pracujący Polak oddał Rządowi w podatkach.. 18 898 zL

Ile Polacy mają oszczędności? Średnie oszczędności Polaków: 37 tys. zł

dr Przemysław Barbrich: Jeśli wziąć pod uwagę "Kowalskich" to mamy w bankach 500 miliardów złotych. Biorąc pod uwagę "Kowalskich" i firmy jest już 700 miliardów złotych. dr Przemysław Barbrich – doktor nauk ekonomicznych, dyrektor Zespołu PR Związku Banków Polskich• źródło: ZBP W przeliczeniu na jednego Polaka to całkiem spora suma. 20 mln Polaków nie ma żadnych oszczędności. Połowa z tych 500 miliardów oszczędności prywatnych jest na rachunkach bieżących ROR, a połowa na lokatach. Jedynie 3 mld złotych z tej puli są odłożone na lokatach dłuższych niż 2 lata. To polska specyfika i duży problem, bowiem aktywa przeciętnego Polaka to dzisiaj zaledwie 15 proc. średniej dla Unii Europejskiej - wynika z danych zebranych przez bank BGŻ Optima.

W ciągu dziesięciu lat oszczędności Polaków zwiększyły się ponad dwukrotnie. Do średniej unijnej dobijemy jednak dopiero za 27 lat.