Debata lewicy

 

25 marca w siedzibie Ruchu Odrodzenia Gospodarczego odbyła się debata dotycząca organizowanej 30 kwietnia konferencji jubileuszowej ROG. Jednakże wątek 10-lwecia będzie tylko jednym z tematów konferencji “Lewica w XXI wieku”. Przewodniczący ROG poinformował, że kwietniowa debata będzie składała się z dwóch części: referaty główne i wypowiedzi przedstawicieli oddziałów ROG oraz dyskusji.

Zapowiedzieli swoje referaty prof. Paweł Bożyk, Prof. Adam Gierek, prof. Longin Pastusiak oraz Bogdan Gorski. Będzie mowa o źródłach polskiej lewicowości, stosunku lewicy do przemian ustrojowych po 1989 r., kondycji polskiej lewicy na tle ruchów lewicowych w Europie i na świecie. Przewidziane jest także sprawozdanie z działalności ROG, a w nim m.in. sukcesy tej formacji oraz niepowodzenia.

Powołano także dwa zespoły: jeden do opracowania sprawozdania i drugi pracujący nad listą zaproszeń.

Warto dodać, że konferencja jubileuszowa ROG odbędzie się w przeddzień lewicowego Święta Pracy przypadające 1 maja.

 

M.K.