Apel do przedsiębiorców

Przedsiębiorcy to “sól ziemi” w kraju o gospodarce rynkowej. Od Waszej pracy zależy rozwój gospodarki i dobrobyt wszystkich obywateli. Najważniejszą wartością charakteru, jaką posiada przedsiębiorca jest poczucie odpowiedzialności. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za siebie, za swoje przedsiębiorstwo, za ludzi, których zatrudnia, za otoczenie, w którym funkcjonuje. Wyrazem tej odpowiedzialności jest między innymi to, że płacicie podatki i składki emerytalne swoich pracowników.

Jest jeden szczególnie ważny obszar Waszej odpowiedzialności. Jest nim zdrowie Waszych pracowników. Niektórzy z Was rozumieją to i fundują swoim pracownikom pakiety zdrowotne. Jednak nie wszystkich na to stać, a jest to bardzo kosztowna forma dbałości o regularną i skuteczną opiekę zdrowotną. Jest to też forma niepełna, bowiem często okazuje się, że i tak część opieki zdrowotnej Waszych pracowników zostaje złożona na barki państwowego systemu ochrony zdrowia, którego częścią są publiczne przychodnie i szpitale.

Podstawowym problemem publicznego systemu ochrony zdrowia jest jednak jego niedofinansowanie. Wy, przedsiębiorcy najlepiej wiecie, że po to, by coś sprawnie działało, by jakiekolwiek przedsięwzięcie odniosło sukces, musi być na odpowiednim poziomie sfinansowane. Was nie oszukają demagogiczne slogany, że “jak się da mniej pieniędzy, to służba zdrowia lepiej się zorganizuje i będzie efektywna”. Wy wiecie, że właściwe finanse są warunkiem koniecznym, by można było skutecznie wdrożyć dobrą organizację. A wiecie też, że współczesna opieka medyczna wymaga nowoczesnego sprzętu, który kosztuje, a sam sprzęt nie wystarczy, bo za wykorzystanie tego sprzętu trzeba ponosić koszty, a to wymaga właściwego finansowania.

Badania i porównania międzynarodowe dowodzą, że finansowanie systemu publicznej opieki zdrowotnej w Polsce jest o ok. 50% za niska. Po to, by system właściwie funkcjonował, składka zdrowotna powinna wynosić nie 9%, lecz około 13-14%, podobnie jak w innych krajach porównywalnych z Polską.

Ale Polska jest jedynym krajem, w którym składka zdrowotna jest płacona jedynie przez pracowników, jako część jego ogólnego opodatkowania. A dobrze wiecie, że nie ma możliwości dalej zwiększać obciążenia Waszych pracowników, natomiast powinniśmy w Polsce zaakceptować rozłożenie odpowiednio zwiększonej składki między pracowników a pracodawców. Jest to niezbędne - i w gruncie rzeczy z czasem nieuchronne, bowiem jeśli nie zgodzimy się na takie rozwiązanie, to czeka nas zapaść systemu opieki zdrowotnej.

We wszystkich krajach składka na poziomie 13-15%, jest dzielona między pracowników i pracodawców. I takie rozwiązanie powinna wypracować także Polska. Apelujemy do przedsiębiorców, by wykazali zrozumienie dla tej konieczności. I apelujemy, by wbrew różnym dezinformującym opiniom, jakoby zwiększenie składki nie było konieczne, wystąpili do reprezentujących ich interesy organizacji o wsparcie działań na rzecz współpłacenia odpowiednio powiększonej składki zdrowotnej.