Rocznica Edwarda Gierka

 

Ta rocznica to 13 lat, które upłynęły od Jego śmierci. To wciąż niewiele, pamięć jest wciąż świeża. Uroczystości na sosnowieckim cmentarzu przy ul. Sasanki w dniu 26 lipca zgromadziły kilkaset uczestników. Przyszli złożyć Mu hołd mimo upalnego dnia, gdy temperatura przekraczała 30 stopni C. w cieniu. Przybyły delegacje partyjne Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Unii Pracy, Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka, Społecznego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia im. Edwarda Gierka, samorządowców i inne. Przyszło wielu bez żadnych konotacji partyjnych, z potrzeby serca i pamięci o tym, który tak wiele dał Polsce, a któremu tak nędznie odpłacono. Mówił o tym prof. Adam Gierek, prof. Paweł Bożyk, Maciej Gadaczek i inni. Ci, którzy przychodzą tu co roku wspominają, że zawsze jest taka gorąca pogoda, a i tak przychodzą, bo tak każe im sumienie. A więc do zobaczenia za rok!

 

Edward Gierek, Sosnowiec 26.07.2014.

 

 

Szanowni zebrani, drodzy goście

Dziś, w 13.rocznicę śmierci, spotykamy się przy grobie Edwarda Gierka, tu na tej zagłębiowskiej ziemi

Spotykamy się, by oddać mu cześć, oddać należne miejsce w historii, przypomnieć o jego niewątpliwych zasługach

To nie jest spotkanie tylko tych, którzy z osobistym sentymentem wracają do lat 70.tych, do czasów swej młodości

To spotkanie ludzi, którzy wraz z nim i dzięki niemu budowali nową Polskę

Nową Polskę, którą później tak krytykowano, obwiniano za wszelkie zło

Prawda historyczna mówi jednak co innego

Co innego mówią fakty, dzieła tamtych lat – dzieła, które służą nam również do dziś i nie pozwalają zakłamywać historii

To przecież w “przerwanej dekadzie Edwarda Gierka” Polska przeżyła boom rozwojowy, powstały setki zakładów pracy, miliony mieszkań, infrastruktura, zabezpieczono pracę milionom Polek i Polaków tu w kraju – w Polsce

Tego nie da się pominąć, przeinaczyć, umniejszyć czy ośmieszyć

O tym właśnie, z pozytywnym skutkiem, przypominaliśmy przez cały rok ubiegły

Przez cały rok rocznicowy, rok stulecia urodzin wielkiego Polaka ,Patrioty – Edwarda Gierka

Obchody rozpoczęliśmy tu, w Sosnowcu, w miejscu jego narodzin

Kolejne wydarzenia miały swoje odsłony w wielu miejscach naszego kraju między innymi w Warszawie ,Ustroniu ,Rzeszowie ,Zabrzu ,czy Toruniu

Zwieńczeniem była konferencja w Gdańsku, w którym przed laty padły słynne słowa “Pomożecie”

W czasie tych licznych konferencji, seminariów, spotkań czy otwartych wystaw, skrupulatnie i rzeczowo przywoływaliśmy rozmaite aspekty jego biografii i działalności publicznej .

Dekada Edwarda Gierka, co podkreślano podczas tych spotkań, ściśle wiąże się z wizją rozwoju Polski, rozwoju opartego na przemyśle z kluczową rolą robotników. Była to wizja nie pomijająca innych klas społecznych. Ta przemyślana strategia, zakładała rozwój powszechny – dla tych, którzy już korzystali z dobrodziejstw cywilizacji, a także dla tych, a przede wszystkim dla

Pokolenia 70, które dopiero wtedy dostało prawdziwą szansę społecznego i zawodowego awansu. Było to ćwierć wieku od zakończenia II wojny światowej, jednak przed wieloma osobami – ze wsi czy małych miasteczek – dopiero wtedy otworzyły się perspektywy lepszej przyszłości i wyrwania się z niełatwych, powojennych realiów.

Edwarda Gierek tworzył nowe możliwości w nowych czasach. Nie jest moim zamiarem idealizowanie minionej epoki. To jednak był to okres prawdziwych, wymiernych sukcesów – mówią o tym fakty, mówią o tym uczestniczy tamtych wydarzeń, mówi o tym pokolenie 70.

To przecież pokolenie 70, swoim umysłem i wysiłkiem budowało kraj inny, inny niż przedtem. To osiągnięcia tamtego czasu wykorzystujemy do dzisiaj – czasu, gdy sprawom społecznym i gospodarczym ton nadawał Edward Gierek. Tak było, choć wiele osób podważa te osiągnięcia. O tym nie można zapomnieć.

 

Co jednak najważniejsze, powiedzieliśmy przez to dobitnie, że “dekada Gierka” nie była czasem straconym,

Przypomnieliśmy, że była dobrym czasem dla Polski i Polaków

Dziś, po raz kolejny, pragnę podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w obchody, dziękuję za ich organizacje i uczestnictwo

To jednak nie koniec naszej misji

O pamięć o dziele wielkiego Polaka i całego Pokolenia 70., o należyte traktowanie osiągnięć tamtej epoki, obiektywne traktowanie jej bilansu, musimy wciąż dbać, wciąż o tym przypominać

Musimy to robić, bo ta prawda wielu ludziom jest nie na rękę, chętnie wymazaliby ją z kart historii


Naszą rolą jest jej przekazanie młodszym pokoleniom, które też wiele zawdzięczają “dekadzie Edwarda Gierka”


Póki żyjemy i starcza nam sił, musimy uświadamiać, że nie był to czas stracony, ale był to okres cywilizacyjnego skoku, społecznego awansu, rosnącego dobrobytu


Było to układanie fundamentu dla dalszego rozwoju kraju, na którym można budować powszechną pomyślność

O tym nie możemy zapomnieć, musimy to ciągle powtarzać

Okazją do tych naszych wspólnych działań winny być przypadające w najbliższym czasie rocznice tj. grudniowa 10. rocznica powstania Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im.E.Gierka, oraz

przypadająca w roku 2016 , 15.rocznica śmierci E.Giereka ,40.rocznica uruchomienia produkcji w Hucie Katowice- symbolu lat 70. i 40.rocznicy powołania ZSMP

Z tego miejsca zwracam się szczególnie do Pokolenia 70. o poszukiwanie śladów tamtego okresu , o aktywny udział w organizacji wszelkiego rodzaju działań upamiętniających te ,jakże ważne wydarzenia w dziejach naszego życia-ważne wydarzenia w życiu naszego kraju.


Jeśli nie zrobimy tego my, to nikt za nas tego nie zrobi


Jestem pewien, że tego właśnie od nas oczekiwałby Edward Gierek – Zagłębiak, Polak, Europejczyk , oczekiwałby szacunku dla ludzi i ich historii.

Cześć jego pamięci

 

Dziękuję